Säsongkort

Medlemmar i Ekenäs Tennisklubb kan köpa ett säsongskort för sommarsäsongen.

Säsongskortet kostar 50€ för vuxna och 25€ för barn under 18 år.
Tag kontakt med Peter Helenius eller skicka e-post till info@etktennis.fi om ni är intresserade av att skaffa säsongkortet.

Med säsongskortet* kan du spela gratis på utebanorna under sommarsäsongen, med en motspelare som också har säsonskort ( spelare utan säsongkort bör betala halva banavgiften). Boka ändå din bana via bokningssytemet.

* Säsongskortet gäller endast utebanorna, ej inne i hallen.