Priser i hallen

Inomhussäsongen för spelrätter och kontraktstimmar 2020-2021 pågår från 17.8.2020-23.5.2021.
Sisäpelikausi pelioikeuksilla ja vakiovuoroilla on käynnissä 17.8.2020-23.5.2021.

Spelrättstimme/Pelioikeustunti/per bana 

Vardagar före kl. 16.30/Arkisin ennen klo 16.3010,50€
Vardagar efter kl.16.30/Arkisin klo 16.30 jälkeen16,50€

Kontraktstimme/Sopimustunti/per bana 
(samma timme under hela säsongen/sama tunti koko sesongin aikana)

Vardagar före kl. 16.30/Arkisin ennen klo 16.3012,50€
Vardagar efter kl. 16.30/Arkisin klo 16.30 jälkeen18,50€

Strötimme/Irtotunti/per bana 

Vardagar kl.07.30-09.30/ Arkisin klo.07.30-09.30 14,50€ (12,50€*)

Vardagar kl. 09.30-16.30/Arkisin klo 09.30-16.3016,50€ (14,50€*)
Vardagar kl. 16.30-20.30/Arkisin klo 16.30-20.3022,50€ (20,50€*)
Vardagar kl.20.30-22.30/Arkisin klo.20.30-22.3020,50€ (18,50€*)
OBS! Lördags och söndags strötimmar
HUOM! Lauantaisin ja sunnuntaisin irtotunnit
15,00€
ETK juniorer (även med förälder)
ETK juniorit (myös vanhempien kanssa)
9,00€

*Medlemmar betalar 2€ mindre per strötimme

Spelrätter/Pelioikeudet

Vardagar före kl 16.30, 2 spelrätterá 375 €= 750€
Vardagar efter kl 16.30, 4 spelrätterá 375 €= 1500€
Veckoslut (lö – sö) 4 spelrätterá 375 €= 1500€

Bokningar
Boka halltid direkt via nätet.

Kodlåset i ytterdörren gör det smidigare för dem som beställer strötimmar. Man kan få den hemliga koden och med hjälp av den öppna ytterdörren. Följande personer kan kontaktas:

Peter Heleniustel. 050 374 9049
Sune Heleniustel. 050 313 8707
Reino Heinämaa tel. 040 041 8506
Alf Löftel. 040 584 3186
Sven Lindströmtel. 040 058 5963