Faciliteter

Man kan välja bland:

  • två Greenset banor i tennishallen (alla säsonger)
  • tre massabanor (sommar)
  • en Greenset bana (sommar)
  • två sandgräsbanor ute (sommar).

Tennishallen: Alkärrsgatan 3, Ekenäs

Utebanor: Bryggerigatan 12, Ekenäs

Bokningar:    
Boka innebana.
Boka utebana.