Sök sommarjobb hos ETK

Lämna in en ansökan genom att fylla i frågeformuläret nedan.

Fyll i anmälningsblanketten och skicka till: cecilia.wikstedt.etk@gmail.com eller printa ut och hämta till Tennishallens postlåda: Alkärrsgatan 3.

Coronainfo

Uppdaterad 4.3.2021

Enligt regionförvaltningens beslut 26.2 kan tennishallen fortfarande vara öppen om det i utrymmena samtidigt är högst 10 personer.
Vi hoppas att alla vår kunder följer nedanstående anvisningar för att även i fortsättningen kunna spela tryggt i hallen.
 – håll säkerhetsavstånd till varandra och undvik de allmänna utrymmena i hallen
 – kom till utsatt tid och avlägsna er genast efter spelad timme, för och eftersnacket får tas utanför hallen
 – använd ansiktsmask i de allmänna utrymmena
 – tvätta händerna före och efter spelad timme, handdesinfektionsmedel finns i tamburen, i wc:n och vid spelplanerna
 – kom färdigt ombytta, undvik att använda omklädningsutrymmena
 – vid influensasymptom, är spelandet och närvarandet i hallen förbjudet

 Halli pysyy auki toistaiseksi. Aluehallintovirston 26.2 tekemän päätöksen mukaan halli voidaan pitää auki, mikäli yhdessä tilassa on samanaikaisesti enintään 10 henkilöä. Pyydämme kaikki asiakkaat noudattamaan alla olevia ohjeita.
 – pidä turvavälit ja vältä oleskelua yleisissä tiloissa ja poistua tiloista heti oman pelivuoron jälkeen
 – käytä kasvomaskia yleisissä tiloissa
 – pese kädet tullessa hallille. Wc:ssä ja kentillä löytyy käsidesiä.
 – treenivaatteet valmiina pällä, vältä pukuhuoneet
 – jos on influenssaoireita, pelaaminen ja oleskelu hallilla kieletty.

Övriga rekommendationer:
* De som hör till riskgruppen bör inte spela så länge begränsningarna är i kraft. Varje person gör ändå en egen bedömning angående spelandet.
* Om en spelare har anlänt från utlandet de senaste 14 dagarna, eller om en spelare har satts i karantän, är spelandet förbjudet ända tills specialarrangemangen upphör. Man kan befrias från 14 dagars karantän genom att ha fått ett negativt testresultat enligt THL:s föreskrifter.
* Man ska inte delta i den ledda verksamheten, om föräldrarna eller barnet upplever att smittorisken är för stor.
* Hosta och nys i armvecket.
* Om en person har influensasymptom, är spelandet och närvarandet på spelplatsen förbjudet. Spelaren bör ha en symptomfri dag före deltagande i verksamheten. Vid behov skall spelaren be om lov av läkare för att igen börja spela.
* Tvätta händerna före och efter speltimmen. Handdesinfektionsmedel och tvål finns i WC och i sociala utrymmena.
* Använd endast egen utrustning (t.ex. racket och drickaflaska)
* Gå in på spelplanen ensam, lägg spelutrustningen på skilda sidor av planen, minst 5 meter från varandra.
* Om du misstänker coronasmitta, följ anvisningarna gjorda av Institutet för hälsa och välfärd (THL).
                                                                   
                                                              Ekenäs Tennisklubb/Ekenäs Tennishall AB

Rekommendationer angående spel i hallen hösten 2020

* De som hör till riskgruppen bör inte spela så länge begränsningarna är i kraft. Varje person gör ändå en egen bedömning angående spelandet.
* Om en spelare har anlänt från utlandet de senaste 14 dagarna, eller om en spelare har satts i karantän, är spelandet förbjudet ända tills specialarrangemangen upphör. Man kan befrias från 14 dagars karantän genom att ha fått ett negativt testresultat enligt THL:s föreskrifter.
* Man ska inte delta i den ledda verksamheten, om föräldrarna eller barnet upplever att smittorisken är för stor.
* Hosta och nys i armvecket.
* Om en person har influensasymptom, är spelandet och närvarandet på spelplatsen förbjudet. Spelaren bör ha en symptomfri dag före deltagande i verksamheten. Vid behov skall spelaren be om lov av läkare för att igen börja spela.
* Tvätta händerna före och efter speltimmen. Handdesinfektionsmedel och tvål finns i WC och i sociala utrymmena.
* Använd endast egen utrustning (t.ex. racket och drickaflaska)
* Gå in på spelplanen ensam, lägg spelutrustningen på skilda sidor av planen, minst 5 meter från varandra.
* Vi rekommenderar att man kommer just till utsatt speltid och att man avlägsnar sig från området direkt efter spelad timme. Håll ett socialt säkerhetsavstånd till alla personer, åtminstone två meter, och kom ihåg spelarens personliga ansvar för att följa anvisningarna vid tennisplanerna.
* Ansiktsmask rekommenderas att användas för alla över 15 år (åtminstone i de allmänna utrymmena.)
* Undvik omklädningsrummen, så var gärna färdigt ombytta när ni kommer till träning. Endast WC får användas.
* Om du misstänker coronasmitta, följ anvisningarna gjorda av Institutet för hälsa och välfärd (THL).
                                                                   
                                                              Ekenäs Tennisklubb/Ekenäs Tennishall AB

Anmälan till höstens juniorträning

Juniorträningen riktas till barn och unga i åldern 7-18 år.
Höstterminen inleds 17.8.2020 och avslutas 18.12.2020.
Juniorträningen genomförs på vardagar mellan kl.13.00-17.30. Avgiften för höstterminen är 180€ vid träning 1h/vecka. Vid träning 2h/vecka -10%.
Syskonrabatt -10% / syskon.
Anmälan skall göras senast den 11.8 via formuläret på hemsidan (juniorträning 2020-2021).

Alla välkomna med, oberoende om man spelat tidigare eller är nybörjare!
För mera info, kontakta Peter Helenius (info@etktennis.fi, 050-3749049)

Säsongskort 2020

Medlemmar i Ekenäs Tennisklubb kan köpa ett säsongskort för sommarsäsongen. (Mera info om hur du blir medlem hittas längst ner i detta inlägg).

Vi rekommenderar att man införskaffar säsongskort, det är ett förmånligt sätt att spela tennis utomhus under sommarperioden (sommarsäsongen sträcker sig från slutet av april till början av oktober).

Säsongskortet för utesäsongen 2020 kostar 60€ för vuxna (icke raseborgare 120€) och 30€ för juniorer (icke raseborgare 60€) under 18 år.
Tag kontakt med Peter Helenius eller skicka e-post till info@etktennis.fi om ni är intresserade av att skaffa säsongskortet.

Vid singelspel: om ena parten har säsongskort skall medspelaren betala halva banavgiften (se prislistan nedan).

Vid dubbelspel:
Exempel 1: om en spelare har säsongskort skall de tre övriga medspelarna betala en fjärdedel av banavgiften / man.
Exempel 2: om två spelare har säsongskort skall de två andra medspelarna dela på halva banavgiften.
Exempel 2: om tre spelare har säsongskort skall den fjärde medspelaren betala en fjärdedel av banavgiften.
(se prislista nedan)

Boka ändå din bana via bokningssystemet. Övriga banavgifter betalas till vaktmästarna som är på plats mån-fre: kl. 10.00-22.00, lö-sö: kl. 10.00-16.00 fr.o.m. 1.6.2020.
Om vaktmästare inte är på plats, vänligen betala banavgiften till kontonumret:
FI91 4170 0010 0160 00
Meddelande: banavgift

Prislista för utebanor:

Mån-fre

kl. 8.00-10.00: 12€/h (sandgräs 6€/h)
kl. 10.00-16.00: 14€/h (sandgräs 8€/h)
kl. 16.00-22.00: 16€/h (sandgräs 10€/h)

Lö-Sö

kl. 8.00-22.00: 16€/h (sandgräs 10€/h)

Bli medlem i ETK

Välkommen att bli medlem i ETK – både vuxna och juniorer är välkomna med i vår verksamhet!

Medlemsavgifter 2020 (ingen inskrivningsavgift för nya medlemmar)

Som medlem i ETK får du olika rabatter och förmåner. Du får också köpa ett säsongskort för utesäsongen och boka timmar till ett förmånligare pris under hela säsongen.

ETK medlemmar, vuxna:                                              40,00€/år

ETK medlemmar, juniorer under 18 år:                20,00€/år

Medlemsansökan kan du göra genom att fylla i det elektroniska medlemsformuläret eller fylla i och skicka blanketten till oss!

Massabanorna öppnas för spel fredagen den 24.4.2020!


Tennisförbundet har uppdaterat sina rekommendationer angående utetennisspel

https://www.tennis.fi/uutiset/tennisliiton-suositukset-ulkotenniskauden-alkaessa/


För spelare:
* De som hör till riskgruppen bör inte spela så länge begränsningarna är i kraft.
* Om en spelare har anlänt från utlandet de senaste 14 dagarna, eller om en spelare har satts i karantän, är spelandet förbjudet ända tills specialarrangemangen upphör.
* Om en person har influensasymptom, är spelandet och närvarandet på spelplatsen förbjudet och spelaren bör ansöka om lov av läkare för att börja spela tennis igen.
* Tvätta händerna före och efter speltimmen.
* Undvik närkontakt med spelkompis, håll minst 2 meters avstånd.
* Gå in på spelplanen ensam, lägg spelutrustningen på skilda sidor av planen, minst 5 meter från varandra.
* Spela helst singel. Dubbel kan spelas, om spelarna är familjemedlemmar eller om man under coronatiden har umgåtts eller spelat med samma spelkompisar regelbundet.
* Man rekommenderar att man kommer just till utsatt speltid och att man avlägsnar sig från området direkt efter spelad timme. Håll ett socialt säkerhetsavstånd till alla personer, åtminstone 2 meter, och kom ihåg spelarens personliga ansvar för att följa anvisningarna vid tennisplanerna.

Övrigt:
* Tvätta händerna före och efter speltimmen. Handdesinfektionsmedel finns i paviljongen.
* Inga singelstolpar används för tillfället, för att minimera beröringsytorna på planen.
* Använd helst egna handskar när banan borstas och vattnas. Engångshandskar finns i paviljongen.
* Omklädningsrummen är stängda för tillfället, endast WC får användas.


Med hopp om ett gott samarbete!
Ekenäs Tennisklubb rf

Vi tar mycket allvarligt på Corona-smittorisken och har därför gjort nya
rekommendationer för vistelsen i hallen.
Hallen är fortsättningsvis öppen. Vi följer noggrant med det uppkomna läget som Corona-epidemin medför samt de krav som myndigheterna påför
samhället. Ändringar i verksamheten kan göras med snabbt varsel.
All ledd verksamhet är inhiberad fr.o.m. 16.3-12.5.2020
I fortsättningen uppdaterar vi hallens öppethållningstider på adressen
http://www.etktennis.fi.

Om du ämnar spela:
Vi rekommenderar att dusch-utrymmena inte används.
Bastun är stängd.

Vi rekommenderar att de som tillhör riskgrupperna samt de som har anlänt
från utlandet (inom 14 dagar) eller har influensa-symptom och om det i
samma hushåll finns personer som är i karantän inte spelar i hallen.


Kontraktstimmarna är i kraft normalt.

Ekenäs Tennishall AB/ Sune Helenius
Ekenäs Tennisklubb rf/ Inger Holmberg