Anmälan till juniorträning höst 2019

Höstterminen inleds 19.8 och avslutas 20.12. Träningsgrupperna delas in enligt spelnivå och ålder.
Juniorträningen genomförs på vardagar mellan kl.13.00-17.30. Avgiften för höstterminen är 180€ vid träning 1h/vecka.
Anmälan skall göras senast 12.8!
Träningstider och grupper skickas per e-post senast 16.8.
Alla välkomna med!

Tidpunkt när barnet slutar skolan: