Sommarläger 2022

Sista anmälningsdag vecka 1 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 1: 23.5.2022. OBS! Lägervecka 1 är nu fullsatt. Vänligen kontakta info@etktennis.fi om du vill vara i kö ifall det skulle bli en ledig plats.
Sista anmälningsdag vecka 2 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 2: 30.5.2022
Sista anmälningsdag vecka 3 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 3: 6.6.2022
Sista anmälningsdag vecka 4 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 4: 25.7.2022

Anmälningsblankett / Ilmoittautumislomake