Sommarläger och Tennis Camp 2021

Sista anmälningsdag vecka 1 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 1: 31.5.2021 OBS! Vecka 1 är fullsatt. Vid intresse skicka e-post till info@etktennis.fi för att få en reservplats.
Sista anmälningsdag vecka 2 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 2: 7.6.2021
Sista anmälningsdag vecka 3 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 3: 14.6.2021
Sista anmälningsdag vecka 4 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 4: 2.8.2021

Anmälningsblankett / Ilmoittautumislomake