Sommarläger och Tennis Camp 2021


Sista anmälningsdag vecka 2 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 2: 7.6.202 OBS! Vecka 2 är fullsatt (sommarläger). Vid intresse skicka e-post till info@etktennis.fi för att få en reservplats.
Sista anmälningsdag vecka 3 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 3: 14.6.2021 OBS! Vecka 3 är fullsatt (sommarläger). Vid intresse skicka e-post till info@etktennis.fi för att få en reservplats.
Sista anmälningsdag vecka 4 / Viimeinen ilmoittautumispäivä viikko 4: 2.8.2021

Anmälningsblankett / Ilmoittautumislomake