Vi tar mycket allvarligt på Corona-smittorisken och har därför gjort nya
rekommendationer för vistelsen i hallen.
Hallen är fortsättningsvis öppen. Vi följer noggrant med det uppkomna läget som Corona-epidemin medför samt de krav som myndigheterna påför
samhället. Ändringar i verksamheten kan göras med snabbt varsel.
All ledd verksamhet är inhiberad fr.o.m. 16.3-13.4.
I fortsättningen uppdaterar vi hallens öppethållningstider på adressen
http://www.etktennis.fi.

Om du ämnar spela:
Vi rekommenderar att dusch-utrymmena inte används.
Bastun är stängd.

Vi rekommenderar att de som tillhör riskgrupperna samt de som har anlänt
från utlandet (inom 14 dagar) eller har influensa-symptom och om det i
samma hushåll finns personer som är i karantän inte spelar i hallen mellan den 18.3-13.4.
Kontraktstimmarna är i kraft normalt. Om du inte vill använda
kontraktstimmarna mellan den 18.3-13.4 kan du skicka ett meddelande till
info@etktennis.fi. De annullerade timmarna kan användas/bokas senare.

Ekenäs Tennishall AB/ Sune Helenius
Ekenäs Tennisklubb rf/ Inger Holmberg