Anmälan till höstens juniorträning.

Juniorträningen riktas till barn och unga i åldern 7-18 år.
Höstterminen inleds 19.8 och avslutas 20.12.
Juniorträningen genomförs på vardagar mellan kl.13.00-17.30. Avgiften för höstterminen är 180€ vid träning 1h/vecka.
Anmälan skall göras senast 12.8 via blanketten på hemsidan.

Alla välkomna med, oberoende om man spelat tidigare eller inte!
För mera info, kontakta Peter Helenius (info@etktennis.fi, 050-3749049)